Spodní izolace

Spodní izolace základových desek proti úniku nebezpečných látek, např. Radonu.